Bảng giá hosting

Window Đơn giá Băng thông Dung lượng Email SubDomain Database FTP account ASP.NET PHP
B10035.000 VNĐ6 GB300 MB10311
S5065.000 VNĐ18 GB600 MB15531
s10090.000 VNĐ25 GB900 MB401555
S200135.000 VNĐ35 GB1400 MB60201010
P300180.000 VNĐ80 GB1800 MB150302030
P500250.000 VNĐ100 GB3000 MB200502550
P1000360.000 VNĐ200 GB5000 MB50010050100
P2000520.000 VNĐ300 GB10000 MB800200100200
Linux Đơn giá Băng thông Dung lượng Email SubDomain Database FTP account ASP.NET PHP
B10035.000 VNĐ6 GB300 MB10311
S5065.000 VNĐ18 GB600 MB15531
S10090.000 VNĐ25 GB900 MB401555
S200135.000 VNĐ35 GB1400 MB60201010
P300180.000 VNĐ80 GB1800 MB150302030
P500250.000 VNĐ100 GB3000 MB200502550
P1000360.000 VNĐ200 GB5000 MB50010050100
P2000520.000 VNĐ300 GB10000 MB800200100200