Nhập tên miền

Lưu ý :Nhấn Enter để check nhiều tên miền cùng lúc

Loại tên miền

Bảng giá tên miền

Tên miền quốc tế Phí cài đặt Phí duy trì (1 năm)
.comMiễn phí230.000 VNĐ
.meMiễn phí525.000 VNĐ
.usMiễn phí210.000 VNĐ
.tv199.000 VNĐ798.000 VNĐ
.netMiễn phí230.000 VNĐ
.bizMiễn phí190.000 VNĐ
.infoMiễn phí210.000 VNĐ
.mobiMiễn phí420.000 VNĐ
.ccMiễn phí630.000 VNĐ
.inMiễn phí490.000 VNĐ
.euMiễn phí420.000 VNĐ
.coMiễn phí735.000 VNĐ
Tên miền việt nam Phí cài đặt Phí duy trì (1 năm)
.vn350.000 VNĐ480.000 VNĐ
.com.vn350.000 VNĐ350.000 VNĐ
.net.vn350.000 VNĐ350.000 VNĐ
.org.vn200.000 VNĐ200.000 VNĐ
.info.vn200.000 VNĐ200.000 VNĐ
.biz.vn350.000 VNĐ350.000 VNĐ
.gov.vn200.000 VNĐ200.000 VNĐ
.edu.vn200.000 VNĐ200.000 VNĐ