- Tìm kiếm khách hàng - Giao tiếp khách hàng - Trình bày và thuyết phục - Chăm sóc khách hàng
DHV Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin cao cấp, chiến lược tập trung vào phân khúc thị trường "high-class". Một vài Khách hàng tiêu biểu : Bện...